Onze wereld creëert een digitale versie van de werkelijkheid. Natuurlijke rotsformaties
veranderen in virtueel materiaal, de menselijke geest en het lichaam krijgen bedrade
extensies … Fauna en flora worden vervangen door kunstmatige artefacten.

Elantica roept vragen op over onze gefractioneerde handelingen, op zoek naar een balans
die zowel mens als robot past. Het eiland Elantica is een schaalmodel van deze nieuwe zone
waar we van een afstand naar kijken …

Elantica is gemaakt van afgedankte computerprintplaten, e-afvalmateriaal. De elektriciteit,
oftewel de kracht van het werk, wordt gegenereerd door een volledig off-grid zonne-
lichtsysteem met batterijen en zonnepanelen!

Het werk functioneert als een autonoom digitaal organisme, de natuur binnendringend …